Kartor

Jakt med kulvapen är förbjudet inom det snedstreckade området avgränsat av södra Inderfjärdsvägen, Strandvägen och Norra Inderfjärdsvägen samt också Brändören.

De rödrutade områdena, lägenhets nr: 14:22 i Inderfjärden samt 14:32 i Boviken, är fredade för all jakt.