Välkommen till Korsnäs Jaktförenings hemsida

Korsnäs jaktförening startade sin verksamhet år 1946. Initiativtagaren var då kronolänsman Johannes Backman. Det tog två år innan stadgan blev godkänd av justitieministeriet så den 2 mars 1948 blev föreningen registrerad i föreningsregistret. Då valdes Leander Sjögren som ordförande. Detta år grundades det första älgjaktlaget som bestod av bröderna Arvid och Rolf Pistol, samt Ingemar Mannfolk och Arvid Mannfolk. Arvid Pistol lyckades skjuta en tiotaggad tjur öster om Boviksbacken och det är den första älgen som blev skjuten i kyrkbyn.

I dag sjuttio år senare har föreningen 142 medlemmar. I årets älgjakt deltar drygt 30 jägare.

Föreningen bedriver aktivt viltvård, har fyra viltåkrar och fem sädesautomater för hjort och rådjur. Även sjöfågel utfodras på våren med säd.

Jaktföreningen har jakträtt på 5580 ha.

Vänligen observera det fredade jaktområdet med kulvapen. Mera information här.


Älgjaktlaget 1999
Älgjaktlaget 1999